Yeni AR-GE Kanuna Göre Neler Değişecek?

"


Yeni AR-GE Kanunu Çok Yüksek Katma Değerler Yaratıyor…

12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5746 sayılı 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun' ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yönelik önemli teşvik ve destek unsurları getirilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse 5746 sayılı kanunun en genel amacı, orta vadede yurtiçi üretimin ithalat bağımlılığının ve dolayısıyla cari açığın azaltılması amacıyla sanayide kullanılan ithal ara girdilerin yurtiçinde üretilmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesidir. Bu çerçevede, bu kanun ile birlikte, sanayide AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanarak, özellikle yüksek teknolojili ara girdilerin yurtiçinde üretilmesinin mümkün hale getirilmesi planlanmıştır…

Üretim yapan her firmanın mutlaka AR-GE Merkezi Kurma çalışmalarına başlaması gerekiyor. Yeni kanunla birlikte AR-GE Merkezinde yapacağınız harcamaların tamamını %100 geri alacaksınız…

Lütfen dokümanı indirip inceleyiniz.