Pazara Giriş Engelleri

Pazara Giriş Engelleri

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Komitesi tarafından, hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Pazara Giriş Engelleri Nedir?

Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir.

Pazara giriş engellerinin nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Geçici nitelikte olmama, diğer bir deyişle sistemik hala gelme
 • Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olma
 • Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olma
 • Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması
 • Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması

Pazara giriş engeli niteliği taşıyan uygulamalar, genel olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)/Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi çok taraflı ticaret anlaşmaları, bölgesel ticaret anlaşmaları veya diğer ikili anlaşmalarda yer alan kurallara aykırı uygulamalardır.

Pazara Giriş Engeli Bildirimi Nasıl Yapılır?

Bildirimler, Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu’nun doldurulması yoluyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na iletilmiş olur.

İletilen Bildirimler Hakkındaki Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Bildirimin Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na ulaşmasının ardından, öncelikle bildirim kapsamındaki sorunun pazara giriş engeli niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Bu kapsamda, örneğin, yurt içinde karşılaşılan sorunlar elenir.

Soruna ilişkin olarak bildirim kapsamında yer alan verilerin yeterli olmaması durumunda, veri toplama aşamasına geçilir. Veri toplama işlemi sorunun pazara giriş engeli olup olmadığının anlaşılması için ilk etapta da yapılabilir. Veri toplama için şikayetçi firma ve/veya ilgili Ticaret Müşavirlerimizden bilgi ve belge talep edilebilir. Ayrıca, Çalışma Grubu gerekli araştırmaları yürütür.

İlgili yasal altyapı (sorunun karşılaşıldığı ülkenin iç hukuku/söz konusu ülkeyle var olan ikili veya çok taraflı anlaşmalar) incelenerek hukuki mütalaa hazırlanır. Hukuki mütalaa gerekli girişimlerde bulunacak olan birimlere iletilir.

Girişimler takip edilir.

Şikayetçi firmaya, bildirimine ilişkin hukuki mütalaa ve yapılan girişimlere ilişkin gelişmeler bildirilir.

Pazara Giriş Engellerine Örnekler için tıklayınız…

Ücretsiz Dosyalar

 • pdf
  Pazara Giriş Engelleri Raporu
  1.019 KB
  DOWNLOAD
  578 kez indirildi.