Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği…

Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği…
Genel Bilgiler   Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik bir programdır. Program dâhilinde Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin fuarda tanıtımı, reklam ve…

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
5 Yıllık Stratejik (Yol Haritası) Plan: Kurumsal Değerlendirme Sürecinin önemli bir parçasıdır. Stratejik planlama ile Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, Paydaşlar belirlendikten sonra, zayıf ve kuvvetli yönler ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası…

Turquality UUE İle İlgili 15.11.2015 Tarihli Bakanlık Talimatı

Turquality UUE İle İlgili 15.11.2015 Tarihli Bakanlık Talimatı
SONUÇLANDIRILMAMIŞ ve hâlihazırda BEKLEYEN başvuruların aşağıda belirtilen talimatlar çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği tüm İhracatçı Birliklerine bildirilmiştir; Bilişim danışmanlığı kapsamında, donanım satın alınması desteklenmemekte olup, bu kapsamda donanıma ilişkin dış…

Ar-Ge ’ye Kurumlar Vergisi Yok

Ar-Ge ’ye Kurumlar Vergisi Yok
Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Ar-Ge yapan akademisyenin kazanacağı vurgusu yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; “Üniversite hocalarının yaptığı Ar-Ge projelerinden elde ettikleri gelirden kurumlar vergisi alınmayacak. Yeni bir kanuni düzenleme yapıyoruz. Hocalarımızın Ar-Ge’den elde ettiği gelirin…

İşletmeler Açısından Kapasite Planlaması Ve Kapasite Planlamasına Etki Eden Faktörler

İşletmeler Açısından  Kapasite Planlaması Ve Kapasite Planlamasına  Etki Eden Faktörler
İşletmeler açısından kapasite planlaması üzerinde önemle durulması gereken bir kavramdır. İşletmeler ancak kapasiteleri ölçüsünde üretim yapabilirler. Dolayısıyla ancak kapasiteleri doğrultusunda satış yapıp karlar elde edebilirler.   İşletmelerin sahip oldukları kapasitelerini en etkin şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu da doğru planlanmış bir kapasite yönetimiyle olur. Kapasite planlaması işletmelerin belli bir zaman diliminde…

Geleceğin Meslekleri

Geleceğin Meslekleri
Üniversiteye giriş sınavlarına girecek pek çok kişi için başarı elde edip iyi bir üniversitede öğrenim görme imkânını elde etmek çok önemlidir. Tabii bu esnada öğrenim göreceği üniversitede seçeceği meslek de günümüzde önem arz etmektedir. Öğrencilerin tercihlerindeki değişimlerin zamanın gerekliliklerine göre değişime…

ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi

ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi
NİÇİN ISO/TS 16949:2009, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarının global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma…

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
NİÇİN OHSAS 18001; kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltarak,…

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi
NİÇİN Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet, firmaların maliyete, zamanında teslime ve kalite konusuna verdikleri önemi artırmaktadır. Batı pazarlarında yapılan araştırmalara göre, imalat sanayinde nihai ürün maliyetinin ortalama %12’inin taşıma, depolama gibi lojistik maliyetlerine ilişkin olduğunu göstermektedir. Bu oran perakendecilik sektöründe %20’lerin üzerinde gerçekleşmekte olup değişik ürünlerde %50’ler seviyesine kadar çıkabilmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği
NİÇİN ISO 22000 insan tüketimine güvenli gıdalar sağlayabilmek için gıda zincirindeki bir organizasyonun gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına alabilme yeteneğini göstermede gerekli koşulları belirleyen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
NİÇİN ISO 14000; işletmelerin, uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Kirliliği azaltarak, atık ürünleri…

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi
NİÇİN Müşteri şikâyetleri, temel amaçları müşteri gereksinimlerini karşılamak olan ve bunda yetersiz kalan şirketler için birer “dikkat mesaj” niteliğindedir. Müşteri şikayetleri, kuruluşlara değer katacak şekilde hızlı ve az bir maliyetle ürünlerini, hizmet tarzını, pazara odaklanmasını geliştirmede yardımcı olan çok değerli geri bildirim mekanizmalarıdır. Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, şikayetleri bir…