GOSB Turquality & Ar-Ge Merkezi & ERP Konferansı…

GOSB Turquality & Ar-Ge Merkezi & ERP Konferansı…
Sayın Katılımcımız,   Gebze Organize Sanayi Bölgesi, AHİ Yönetim Danışmanlığı, Etkin Proje Yönetim ve Danışmanlık ve ETG Danışmanlık işbirliği ile 11 Nisan 2017 Salı günü, 09:00-13:30 saatleri…

Yerelden Globale Markalar Konferansı

Yerelden Globale Markalar Konferansı
Yerelden Globale Markalar Konferansı’nda TURQUALTY’nin Önemi ve Gerekliliği… Yerelden Globale Markalar Konferansı’nda TURQUALTY’nin önemi ve gerekliliğini Namik Kemal Sezen’den dinleyeceksiniz… 30 Mart’ta Shangri…

Yerelden Globale Markalar Konferansı

Yerelden Globale Markalar Konferansı
Genel Bakış Yerelden Globale Markalar Konferansı, Shangri-la Hotel Bosphorus, İstanbul ev sahipliğinde, CEF Works ve Positive İK tarafından düzenlenmektedir. “Yerelden Globale Markalardan…

Ahi Yönetim Danışmanlığı 2017 Yılı Eğitim Takvimi

Ahi Yönetim Danışmanlığı 2017 Yılı Eğitim Takvimi
EĞİTİM LİSTESİ   Turquality Yönetim Danışmanlığı Programı Süre: 12 Hafta Sonu – 24 Gün Program Bedeli: 7.500 ₺+kdv /Kişi   Turquality Uzmanlık Programı…

Masraf Beyan Formu…

Masraf Beyan Formu…
Şirket personellerinizin şirket için yaptıkları masraflarınızı eksiksiz bir şekilde kayıt altına almak ve muhasebeleştirmek için “Masraf Beyan Formu” na ihtiyacınız olduğunuz düşünerek, kullanabileceğinizi düşündüğümüz form örneğini sizlerle paylaşıyoruz…  …

Müşteri Memnuniyeti Anketi…

Müşteri Memnuniyeti Anketi…
Müşteri memnuniyeti en kısa şekliyle, müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti bütün işletmeler için gereklidir. Müşterilerinizi memnun…

Bilgi Sistemleri Stratejileri Ve Aksiyon Planı…

Bilgi Sistemleri Stratejileri Ve Aksiyon Planı…
İşletme yönetiminde bilgi ve bilgi işlemeye olan gereksinim geçmişte bir rekabet aracı olarak pek ilgi görmemiştir. Günümüzde ise doğru, zamanlı ve yerinde bilgi işletmelere rekabette üstünlük sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, işletmenin çevresinden toplanan bilgileri belirli bir düzen içerisinde işletmeye aktararak ilgili kullanıcı…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…
AR-Ge Merkezi Tanımı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman…

Kurumsal Marka İletişim Planı…

Kurumsal Marka İletişim Planı…
Bir markayı tüketicilere anlatmanın, tüketicilerle iletişime geçmenin yolu artık neredeyse sayısızdır. İnternet ve akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. İletişim yöntemlerinin sayısı da artmıştır. Reklam, medyada görünürlük, internette bulunurluk, birebir tanıtım, sosyal paydaşlarla ilişkiler, marka yerleştirme, ağızdan ağıza tanıtım,…

Kurumsal Karne Performans Kriterleri Listesi…

Kurumsal Karne Performans Kriterleri Listesi…
Değişimin çok hızlandığı bir dönemden geçerken başarılı olan firmaların iyi plan yapan ve gelecek için akıllı tahminlerde bulunan firmalar olduğu görülmektedir. Başarılı firmalar düzenli olarak bulundukları ortamı değerlendirir, fırsat ve riskleri devamlı olarak takip eder, kendi yetkinlikleri doğrultusunda stratejilerini hayata geçirir…

İç İletişim Prosedürü Örneği…

İç İletişim Prosedürü Örneği…
İç iletişimi planlı programlı yapan, çalışanlara yönelik kampanyalar markalar geliştiren, iç iletişime yönelik araçlar bulup uygulayanlar bugün gerçekten fark yaratıyorlar. Başarıya giden ilk ve en önemli yol kendimiz ile yapmış olduğumuz iletişimdir. Başarıya ulaşmak isteyen bireyler, her şeyden önce iç iletişimini doğru bir şekilde kullanmalıdır. Yapmış olduğumuz iç iletişimimizin %77’si…

Stratejik Hedefler Tablosu…

Stratejik Hedefler Tablosu…
Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Stratejik Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması…