Turquality

 • 30.11.2014

Turquality® Nedir?
Turquality®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Turquality® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen Turquality® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor. Turquality Programı’nın süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

Marka Destek Programı Nedir?
Turquality® destek programının bir alt programıdır. Kısmen yeterli firmalar buraya alınır.

Turquality® programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Belirli başlıklardaki temel desteklerden sınırlı miktarda faydalanılır.

Marka destek kapsamında yıllık toplam üst limit 2,7 M $.

Her harcama kaleminin sınıfı ayrı sayıldığı için, bir kalemde yapılan eksik harcama diğerine aktarılmaz.
Turquality® Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

 1. Gelişim Yol Haritası Çalışmaları,
 2. Patent – Faydalı Model – Endüstriyel Tasarım Marka Tescili/ Koruması,
 3. Tanıtım, Reklam Ve Pazarlama Giderleri,
 4. Yurtdışı Ofis – Depo – Mağaza Kira,
 5. Yurtdışı Ofis – Depo – Mağaza Dekorasyon,
 6. Yurtdışı Reyon Kira,
 7. Yurtdışı Showroom Kıra/Dekorasyon,
 8. Sertifikasyon,
 9. Yurtdışı Franchise Dekorasyon,
 10. Yurtdışı Franchise Kira,
 11. Tasarımcı, Aşçı/Şef İstihdamı,

 Firma İnceleme Kriterleri

• Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi,

• Marka Yönetimi,

• Marka Performansı,

• Tedarik Zinciri Yönetimi,

• Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi,

• Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme,

• Finansal Performans,

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

• Kurumsal Yönetim,

• Bilgi Sistemleri Yönetimi,

 

 


Biz Bu Süreçte Neyi Nasıl Yapıyoruz?

 

 1. Biz önce şirketin tüm süreçlerini analiz ediyoruz (yaklaşık 2 aylık bir süre gerekiyor).
 2. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgilenip, bire bir çalışmalar yapıp, süreçleriyle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.
 3. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime sunuyoruz.
 4. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, yol haritasını belirliyoruz.
 5. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz, Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz.
 6. Projede görev alacak tüm ekibin görev ve sorumluluklarını oluşturuyoruz.
 7. Proje planı ve çalışma takvimini oluşturuyoruz.
 8. Tüm beyaz yaka ekibin katıldığı Kick Off toplantısı yapıyoruz, ,projeyi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. (Toplantıların, eğitimlerin nasıl yapılacağı, dokümanların nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat edileceği, KPI’ların nasıl oluşturulacağı ve hangi kriterlerin göz önünde bulundurulacağını anlatıyoruz.)
 9. Server üzerinde Turquality Ana klasörü ve 10 ana başlık altında alt klasörleri oluşturuyoruz ve yetkilendirme yapıyoruz.
 10. Oluşturduğumuz bu Turquality klasörüne Know-How yüklüyoruz.
 11. Her hafta ekiplerle birlikte bir araya gelerek masa başı work shop’ larla birlikte proje çalışmalarını yürütüyoruz.
 12. Work Shop’ larda ekiplere, ciddi eğitimler veriyoruz, kendi süreçleri ile ilgili işi nasıl daha iyi yapacaklarını, hataları nasıl tespit edeceklerini, nasıl çözüm üreteceklerini, kendi süreçleri ile ilgili stratejileri nasıl oluşturacaklarını, aksiyonları nasıl oluşturacaklarını, hedefleri nasıl ve ne oranda koyacaklarını, nasıl takip edeceklerini ve performanslarını nasıl ölçeceklerini, raporlamayı nasıl yapacaklarını vb. uygulamaları öğretiyoruz ve uygulamaya almalarını sağlıyoruz.
 13. Work Shop’ larda ekiplere, kendi süreçleri ile ilgili hangi dokümanları hazırlayacaklarını, nasıl hazırlayacaklarını, nelere dikkat edeceklerini, hangi kriterleri göz önünde bulunduracaklarını, standartların ne olacağını anlatıyoruz, öğretiyoruz ve gerekli hallerde biz hazırlayıp sunuyoruz.
 14. Çalışan Memnuniyet Anketi, Müşteri Memnuniyet Anketi, Bayi Memnuniyet Anketi, Çalışana Yönelik Marka Anketi vb gerekli anketleri hazırlıyor ve uygulamaya alınmasını sağlıyoruz.
 15. Toplantı Kültürü oluşturuyor ve tüm toplantıların verimli geçmesini ve katma değer yaratmasını sağlıyoruz.
 16. Kurum Kültürü oluşturuyor, çalışan sadakatini ve aidiyetini arttırarak iş verimliliğini arttırıyoruz.
 17. Raporlama ve Doküman Kayıt sistemini oluşturuyor, her şeyin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, ölçülmesini ve daha iyi yönetilmesini sağlıyoruz.

Ve bunun gibi daha pek çok çalışma ve uygulama yapıyoruz.

Danışmanlık Hizmet Paketi 1

1- Başvuru Danışmanlığı

 • Turquality® programına başvuru öncesinde üst yönetimle görüşülerek firmanın mevcut yapısının ve durumunun “Turquality® Ön Değerlendirme” kriterlerine göre analiz edilmesi,
 • Turquality® Ön Hazırlık Analizinden sonra, Turquality® programı “Firma Ön Değerlendirme Raporunun” oluşturularak firmaya sunulması,
 • Turquality® programının denetleyeceği kriterler için firmanın düzenlemesi gerektiği alanların belirlenmesi danışmanlığı ve firmaya bu alanlarda yol gösterilmesi,
 • Turquality® başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması,
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması,
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti”  sırasında firma ile birlikte görüşmede bulunulması,
 • Ön Kabul ile beraber Stratejik İş Planı Hazırlanmasına Firma tarafında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 2- Turquality® Kabul Sonrası Eğitim Danışmanlığı
 • Kabul sonrası Raporlama ve Proje Eğitimlerinin verilmesi,
 • Ara Raporlama Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Ara Denetim Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alma Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Ödemeler ve Faturalama Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Turquality İş Planına Uygunluk Proje Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi,

Danışmanlık Hizmet Paketi 2

Başvuru Danışmanlığı ve Turquality öncesi firmanın dönüşümü için yapılması gerekenlerin tarafımızca firma adına hazırlanması danışmanlığını kapsamaktadır.

1- Başvuru Danışmanlığı

 • Turquality® programına başvuru öncesinde üst yönetimle görüşülerek firmanın mevcut yapısının ve durumunun “Turquality® Ön Değerlendirme” kriterlerine göre analiz edilmesi,
 • Turquality® Ön Hazırlık Analizinden sonra, Turquality® programı “Firma Ön Değerlendirme Raporunun” oluşturularak firmaya sunulması,
 • Turquality® programının denetleyeceği kriterler için firmanın düzenlemesi gerektiği alanların belirlenmesi danışmanlığı ve firmaya bu alanlarda danışmanlık verilmesi,
 • Düzenlemesi gerektiği alanlarda öneri getirilen konuların belirlenen aksiyon planlarına göre hayata geçirilmesi ve koordine edilmesi,
 • Turquality® başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması,
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması,
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti”  sırasında firma ile birlikte görüşmede bulunulması,
 • Ön Kabul ile beraber Stratejik İş Planı Hazırlanmasına Firma tarafında danışmanlık hizmetinin verilmesi,

 2- Turquality® Kabulü için Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Firmanın programa kabul edilebilmesi için gerekli olan ve ön değerlendirmeler öncesinde tamamlaması gereken aşağıda yer alan konularda firmaya danışmanlık verilmesi. Bu danışmanlık firmanın temel stratejilerinin ve dokümanlarının incelenerek, gerekli görülenlerde revize edilmesini veya oluşturulmasını kapsamaktadır. Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı faaliyet planı, Turquality® Ön Hazırlık Analizi sonrasında ÜCRETSİZ olarak hazırlanıp firmaya sunulmaktadır. Firmanın, o anki durumunu bir ayna görevi görüp yansıtmakta ve Turquality® ’ye kabul için aşağıda yer alan konu başlıklarında yapılması gereken dönüşümleri bir iş planına bağlamaktadır.

 • Firmanın Stratejik Plan ve Bölüm Planları,
 • Finans ve Bütçe Konusunda Firmanın Temel Dokümanlarının İncelenerek Gerekli Görülenlerin Revize Edilmesi,
 • Performans Yönetimi Tabloları,
 • Marka Stratejileri ve Marka Yönetim Yapılandırılması,
 • Marka Stratejisi Raporunun Oluşturulması,
 • Marka Konumlandırma Haritasının Oluşturulması,
 • Swot Analizinin Yapılarak Stratejiye Dönüştürülmesi,
 • Süreçlere İlişkin Temel Prosedürlerin Oluşturulması,
 • Pazarlama, Satış ve Müşteri Yönetimi Hakkında İş Planları,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejisi Danışmanlığı,
 • İnsan Kaynakları Performans Yönetim Sisteminin Kurulması,
 • İnsan Kaynakları Çalışan Eğitim ve Gelişim Planlarının Oluşturulması,
 • Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Konularında Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi,
 • Bilgi Sistemlerinin Yönetimi,
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanıp Uygulanmadığının Belirlenmesi Üzerine Yurtdışı Pazarına Girmeyi Kolaylaştıran ve Yönetimce Gerekli Görülen ISO Belgelerine Başvuru Danışmanlığının Yapılması,
 • Erp, Crm, Mrp Programları Yoksa Doğru Programın ve Yazılım Altyapısının Seçimi ve Var Olanların İyileştirilmesi Hakkında Danışmanlık Verilmesi,
 3- Turquality® Kabul Sonrası Eğitim Danışmanlığı
 • Kabul sonrası Raporlama ve Proje Eğitimlerinin verilmesi,
 • Ara Raporlama Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Ara Denetim Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alma Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Ödemeler ve Faturalama Eğitimlerinin Verilmesi,
 • Turquality İş Planına Uygunluk Proje Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi,

Danışmanlık Hizmet Paketi 3

Bu danışmanlık hizmet paketi Turquality® veya Marka programına dahil edilmiş markaların Turquality® süreçlerini başarıyla yürütmeleri için tasarlanmış danışmanlık hizmet paketidir.
 • Turquality® Uygulama Destek Danışmanlığı,
 • Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi,
 • Harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması ve takibi,
 • Ödeme belgelerinin ibrazı,
 • Programı devam ettiği süre boyunca izleme ve değerlendirme sürecinden önce firmanın hazırlanması,
 • Denetim sürecinde firmanın yanında olunması,
Turquality® Programına Nasıl Başvuru Yapılır?
 • Turquality® Projesi Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve İhracatta markalaşmayı hedefleyen bir destek programıdır. Turquality® destek programının tam adı, yani Turquality® Tebliği, “2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” dir. Turquality® programının sloganı, ‘10 yılda 10 dünya markası çıkarmak‘tır. Bu amaçla İhracatçı şirketlere üst sınırı olmayan teşvikler sağlanmaktadır program kapsamında. Bir şirket Turquality desteğine başvurur ve Turquality® olur ise, İhracat, kurumsallaşma ve markalaşma adına yapacağı tüm harcamaların yarısını devlet karşılamaktadır. Ancak Turquality® olmak zorlu ve uzun bir süreçtir. Şimdi Turquality® başvuru sürecini kısaca anlatalım.Turquality® programı logosu, Turquality® şirketleri bu logoyu ürünleri üzerinde kullanabilirler.

Adım adım Turquality® Desteğine başvuru
Öncelikle
Turquality® Tebliğ’i ve Uygulama Usül ve Esaslarını ekleri ile birlikte okumak gerekiyor teşviği tam olarak anlayabilmek için. Dökümanlar biraz uzun, sadece şirketler ile ilgili kısımları da okunabilir. Tebliğ’e ve başvuru için gerekli bilgi ve belgelere, Ekonomi Bakanlığı internet sitesi > Politika Araçları > Destek programları > Turquality® > İlgili Mevzuat linklerinden ulaşılabilir.

Sonrasında Turquality® internet sitesinden , Turquality® projesine nasıl başvurulur adlı sayfayı okumakta fayda var.

Turquality®’ye başvurmak için şirketinize ait bir markanın Türkiye’de ve yurt dışında Tescil edilmiş olması gerekiyor. Eğer yurt içinde ve yurt dışında tescilli bir markanız yok ise, Turquality®’ye başvuramazsınız.

Yine Turquality® sitesinden, Turquality® firma ön değerlendirme setindeki sorulara cevap vermeniz ve ilgili formu doldurmanız gerekiyor. Eğer firma ön değerlendirme setindeki soruları doldurmak istemiyorsanız, bu soruıları anlayamadıysanız, firmanızı tam olarak değerlendiremiyorsanız bizi arayın. Gelelim ve sizi biz değerlendirelim.

Soruları yanıtladıktan sonra çıkan puanınızı kaydedin ve bir kaç tane çıktısını alın. Sonuçlar 0 ile 100 aralığında oluyor. Eğer en az 50 puan almışsanız, programa başvurabilirsiniz.

Daha sonra Başvuru için gerekli belgeler arasında yer alan Başvuru formu adlı dökümandaki belgeleri hazırlamanız gerekiyor.

Turquality® otomasyon sisteminden yeni kullanıcı talep edin. Yeni kullanıcı onayınız tamalandığında sisteme giriş yapın ve gerekli belgeleri sisteme yükledikten sonra başvuruyu gerçekleştirin.

Hazırladığınız belgeleri taratıp sisteme yükledikten sonra, birer örneklerini İTKİB’de yer alan Turquality® Sekreteryasına da gönderin. Bu işlemi aynı zamanda üye olduğunuz İhracatçılar Birliği aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Otomasyon sistemi ya da başvuru ile ilgili ek bilgi almanız gerekirse, Turquality® sekreteryası iletişim telefonu: 90 (212) 454 0200 dır. Telefon edip telefonla bilgi alabilirsiniz.

Başvuru sürecinde üye olduğunuz İhracatçılar Birliğinde yer alan Devlet Destekleri şubesindeki ilgili kişilerle de iletişim kurup detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra Sekreterya ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenecektir. Eğer başvuru evraklarınız eksiksiz ise, başvurunuz onaylanacaktır. Başvurunuz onaylandıktan sonra Turquality® denetim şirketleri tarafından şirketiniz incelenecektir. Bu incelemeye ön inceleme denmektedir. Ön inceleme yapılması için Sekreteryaya 20.000 TL ücret yatırmanız gerekmektedir.

Denetim şirketleri tarafından ön incelemeniz yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından ön inceleme raporunuz incelenecek ve Turquality® kapsamına alınıp alınmadığınız belli olacaktır. Turquality® kapsamına alınmayan firmalar için Marka Destek adı altında bir destek programı daha mevcuttur. Marka Destek kapsamına alınırsanız eğer, daha düşük limitli teşvikler alabileceksiniz ve ilerde Turquality®’ye tekrar başvurabileceksiniz.

Daha sonra şirketiniz ile ilgili denetim firması tarafından detaylı analiz çalışması yapılacaktır. Şirketiniz tarafından Stratejik İş Planı (5 Yıllık Detaylı Plan) hazırlanması istenecektir. Bu belge, kısa adıyla SİP formatı Bakanlık yetkilileri tarafından size ulaştırılacaktır.

Stratejik planınızı Bakanlığa gidip Ankara’da Bakanlık yetkililerine sunduktan sonra Turquality® şirketi olacaksınız ve yaptığınız harcamalar desteklenecektir.

Türkiye’nin Markalarına, Turquality® Ön Denetimini ÜCRETSİZ gerçekleştiriyoruz.

Yapacağımız bu çalışma, Turquality® denetim firmalarının (6 Denetim Firması vardır) yapmış olduğu Turquality Denetiminin bire bir aynısıdır.

Biz bu denetimi normalde ücretli yapıyoruz. Fakat bize Kişisel Web Sayfam, Linkedin veya Facebook sayfalarımızdan ulaşan, üye firmalarımız için ÜCRETSİZ gerçekleştiriyoruz.

Firmanız için uygun olan bir tarih (alternatifli olması çok daha iyi olur) belirlerseniz, firmanızı ziyaret ederek, 4-6 saatlik bir çalışmayla Ön denetim yapıp, firmanızın Turquality® öncesinde bu günkü durumunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. (Turquality® için ne kadar hazırsınız, gerçek puanınız nedir, hangi süreçlerde problemler var, Organizasyonel Tasarımınız Turquality®’ ye uygun mu? vb.).

Yapacağımız Analiz ve Denetim çalışmasından sonra size detaylı bir sonuç raporu vereceğiz. Bu sonuç raporuna göre ne yapacağınıza çok daha doğru karar verme şansınız olacak.

Sizden sadece, gelecek ekibimizin masraflarını (ulaşım ve gerekli olduğu durumlarda konaklama ve yemek masrafları) karşılamanızı rica ediyorum.

Sormak ve öğrenmek istediğiniz tüm detaylar için bir telefon kadar yakınınızdayız…

88Db91015A82Cfea377A5D934F36C38C