Doküman Hazırlama

 • 30.11.2014
Doküman Hazırlama

Şirketinizin İhtiyacı olan her türlü dokümanın standardının belirlenmesi, tasarlanması ve uygulamaya hazır hale getirilmesini sağlamaktayız.

Sizler İçin Hazırlayacağımız Başlıca Dokümanlar:

 • Kalite Yönetim Sistemleri El Kitabı
 • Kurumsal Kimlik El Kitabı
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi El Kitabı
 • Oryantasyon El Kitabı
 • 5 Yıllık Stratejik Planlama Rehberi
 • Yıllık Pazarlama Planı
 • Marka İletişim Planı
 • Marka Eğitim Sunumu
 • Çalışan Memnuniyet Anketi
 • Müşteri Memnuniyet Anketi
 • Bayi Memnuniyet Anketi
 • vb…