Geleceğin Meslekleri

Geleceğin Meslekleri

Üniversiteye giriş sınavlarına girecek pek çok kişi için başarı elde edip iyi bir üniversitede öğrenim görme imkânını elde etmek çok önemlidir. Tabii bu esnada öğrenim göreceği üniversitede seçeceği meslek de günümüzde önem arz etmektedir. Öğrencilerin tercihlerindeki değişimlerin zamanın gerekliliklerine göre değişime uğradığını açıkça görebiliyoruz. 1995–1996: Endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, tıp, eczacılık, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, veterinerlik, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, hukuk, gazetecilik. 2004–2005–2006: Tıp, diş hekimliği, moleküler biyoloji ve genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, bilişim sistemleri, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, enformasyon teknolojileri, sermaye piyasası, iletişim gibi meslek seçimleri ön plana çıkmaktadır. Geleceğin gözde mesleklerini sizler için analiz ettik. Ortaya çıkan gelecekte popüler olabilecek meslek grupları şunlardır:

AB UZMANLIĞI

Türkiye`nin Avrupa Birliğine uyum süreci, özel sektör ve KOBİ`lerde AB uzmanı ihtiyacını doğurdu. Türkiye AB`ye girse de bu alanda çalışanlara ihtiyaç duyacak. Bu yüzden AB uzmanlığı `önümüzdeki 10 yılın en gözde alanı` olarak görülüyor. AB uzmanları sadece Devlet Teşkilatı ve Dış İşleri Bakanlığı`nda değil aynı zamanda özel sektörde de aranan kişiler haline geliyor.

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoloji eğitiminden sonra moleküler biyoloji ve genetik dallarında yüksek lisans yapmak gerekiyor. Enerji sektörü, üniversite ve TÜBİTAK başlıca çalışma alanları.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Amacı; su, hava, toprak kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi, katı ve tehlikeli atıkların yönetimi, evsel ve endüstriyel atık suların artırılması gibi konularda hem teorik bilgi verilmesi hem de arazi ve laboratuar uygulamaları ile alt yapının oluşturulması. Çevre sorunlarına duyarlı, ekonomi, sosyoloji gibi konulara ilgili kişiler başvurabilir. Çevre, Bayındırlık ve Kültür Bakanlıkları’nda planlamacı ve denetçi olarak görev alabildikleri gibi kent planlamasında belediyelerde ve özel sektörde endüstri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda altyapı, içme suyu ve atık su projelerinde çalışabilirler.

1997 imzalanan ve ancak 16 Şubat 2005 yılında Rusya’nın da imzalaması ile yürürlüğe giren KYOTO PROTOKOLÜ ile bu protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokole göre gelişmiş ülkelerin sera etkisi yaratan gazların salınımını 2008 – 2012 yılları arasında yüzde 5.2 düşürmelerini öngörüyor. Ülkemiz 26 Ağustos 2009 yılında bu protokole resmen dâhil olmuştur. Ülkemizin, 1990–2004 yılları arasında sera gazlarını 170 milyon tondan 357 milyon tona çıkardığı, yani yüzde 110 artışla rekor kırdığı ortaya çıktı. Bu rakamlarla yüzde 1,3’lük paya sahip olduğu ve dünyanın en fazla sera gazı üreten 13. ülkesidir.2012 yılı sonrasında bu protokolün yükümlülüklerine dâhil olacak olan ülkemizde hem bu döneme geçişte hem de sonrasında Çevre Mühendislerimize çok iş düşecektir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Bu alandaki kişileri İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışırlar. Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-tv yayını ve internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektöründe mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

İnsan, bilgi, malzeme, ekipman ve süreçlerin kullanılması, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilenen endüstri mühendisliği çağın tercih edilen meslekleri arasında yerini alıyor. Bölümün mezunları bilgi işlem uzmanlığı, makine üretim sektörleri ve bilgisayarın mevcut olduğu alanlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

ENFORMATİK

Bu alanda çalışanlar işletme içinde gerekli bilgi akışının düzenlenmesi, işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanımla ilgilenirler. Mezunlar, işletmelerde, bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde, muhasebe, finans, bütçe pazarlama bölümlerinde bilgi akışının düzenlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler.

ERGONOMİ MÜHENDİSLİĞİ

Modern ergonomi bilimi çalışanların verimini ve kapasitesini arttırmayı amaçlayan çağdaş bir bilim dalıdır. Ergonomi mühendisleri, çalışanların verimini arttırmak için ergonomik ortamlar geliştirir. Finans kurumları ve endüstri kuruluşları ergonomi mühendislerinin çalışabileceği önemli alanlar.

FİZİK TEDAVİ UZMANLIĞI

Ortalama yaşam beklentisinin arttığı günümüzde yaşam kalitesi de ön plana çıkan değerler arasında. Yaşamı daha da kaliteli hale getiren branşlardan biri de fizik tedavi uzmanlığı. Derslerdeki başarının yanı sıra fiziksel olarak da bazı koşulların arandığı bu alan rahat bir gelecek vaat ediyor.

GAYRIMENKUL DANIŞMANLIĞI

Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı, dünyada yaygın bir iş kolu olmasına karşı Türkiye’de pek bilinmiyor. Gelecekte bu mesleği seçenler kazanacak. Yatırım yapılması halinde arsa gibi taşınmazların ekonomik değerini belirleyen bu iş kolu, fabrika ve şirketlerin de belirli zamanlarda ekonomik değerlendirmesini yapıyor. Batı’da ipotek bankacılığının gelişmesiyle yaygınlaşan gayrimenkul geliştirme danışmanlığının, Türkiye’de de aynı süreci izleyeceği yorumları yapılıyor. Teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesinin, gerçek ve bilimsel değerler kullanılarak yapılması, birçok yatırımcıya kaynak sağlaması açısından da önem taşıyor.

GIDA MÜHENDİSİ

Günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamlarda üretilmiş ürünlere olan talep fazlalığı gıda mühendislerine olan ihtiyaçları arttırmıştır. yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi gıda maddelerinin ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler gıda laboratuvarlarında, gıda üretim tesislerinde kolaylıkla iş bulma imkanına sahipler.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Jenerik çekmekten, paket tasarımı yapmaya kadar geniş bir çalışma alanı burası. Yaratıcılığın teknolojiyle buluştuğu bu alan görsellikle ilgili birçok yerde iş sahasına sahip. Tasarımcılar; iletişim medya ve reklamcılık alanlarının yanı sıra bilgisayar destekli grafik tasarımı ile de uğraşabiliyor. Bölüm öğrencileri mezun olmadan iş teklifleriyle karşılaşabiliyor.

İNTERNET ARKEOLOGLUĞU

Önümüzdeki dönemin en ilginç mesleklerinden biri. İnternet’teki bilgi çokluğu ve kirliliği içinde, aranılan bilgiye ulaşmak, hayati önem taşıyor. Bir düşünün; bundan 30 yıl sonra, bugün İnternet’te yer almış ve sizi çok ilgilendiren bir haberi bulmanız gerektiğinde ne yapacaksınız? İşte, İnternet arkeologları, tam bu noktada devreye giriyor; ihtiyacınız olan bilgiyi, gereksiz bilgi yığınlarının içinden, hasar vermeden, ince bir işçilikle çıkarıp size sunuyor.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ

Gelişen çağın teknolojileriyle birlikte yıllardır var olan gazetecilik mesleği de yeni bir boyut kazandı. Bu yeni gazetecilik anlayışına doğru hızlı şekilde yol alan internet gazeteciliği ve yayıncılığı mezunları gazetelerde, ajanslarda, haber sitelerinde, radyo ve televizyonlarda editör ya da muhabir olarak çalışma imkânı buluyorlar.

İNTERNET REKLAMCILIĞI

Internet reklamcılığı, internet tabanlı uygulamalarda ve internet sitelerinde ses, görüntü, animasyon gibi teknolojilerin kullanıldığı yeni reklam tipidir. Reklam verenler tarafından tercih edilen bir sistemdir. İnternet reklamcılığı ülkemizde 2002 – 2003 yılları itibari ile yükselişe geçmiş ve sürekli artan bir ivme ile yükselmiştir. Kolay ölçümlenebilir olması, düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahip olması ve hedeflenen kitleye ulaşması, reklam verenler tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri olmuştur.

LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ

Lojistik, disiplinler arası bir bilim alanı olup mühendislik, matematik, yöneylem, işletme, ekonomi, hukuk vb. birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların bir sistem dâhilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektiriyor. Lojistik mühendisliği ise, disiplinler arası bu bilim dalına mühendislik yöntemleri ve sistem yaklaşımı anlamında önemli girdiler sağlıyor. Türkiye’de son dönemlerde lojistik kavramının önemi, rekabetçi üstünlüğün sürdürülmesi anlamında fark edildi ve işletmelerin bünyesinde lojistik yönetimi adına önemli gelişmeler sağlandı. Ancak, bu gelişmelerin bilimsel temellere dayanmadığı ve mühendislik disiplininden önemli destekler sağlamadığı gözleniyor. Nitekim işletmelerin birçoğunda lojistik ve fonksiyonları anlamında gerçekleştirilen bu gelişmelerin hem maliyet, hem de müşteri memnuniyeti adına önemli kazanımlar sağlamadığı da ortaya çıktı. İşletmelerin lojistik performanslarında etkinliğin sağlanmasında ilgili alt/üst yapı ve tesislerin etkin planlanıp işletilmesi gerektiği bir gerçektir. Bu gerçek, Türkiye’nin lojistik alanındaki sorunları göz önüne alındığında, Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans programının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

MEGATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik mühendisi, mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir arada kullanılarak endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimini planlıyor. Mezunlar çeşitli ürünlerin tasarımında ve imalatında yardımcı eleman olarak çalışabiliyorlar. Öte yandan bakım, onarım, arıza giderme gibi alanlarda da çalışmaları mümkün.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Genel çalışma alanı biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevlerinin araştırılması. Tarım çevre ve orman bakanlığı’ na bağlı kuruluşlarla adli tıp ve kriminoloji laboratuvarı iş imkanı sağlıyor. Özel sektörde sağlık ve biyoteknolojik çalışma yapan kurumların çeşitli üretim aşamalarında moleküler biyoloji ve genetik uzmanları tercih ediliyor.

SAGLIK, EMNİYET, ÇEVRE KORUMA UZMANLIĞI

Çevre mühendisliği konusunda lisans eğitiminin ardından işletme alanında yüksek lisans yapılması gerekiyor. Ancak çevre mühendisliği eğitiminde emniyetle ilgili yeterli bilgi verilmediği için, bu konudaki deneyim sanayiden ediniliyor. Diğer mühendislik kollarından da bu mesleğe geçiş yapılabiliyor.

SERMAYE PİYASASI UZMANLIĞI

Bu kişiler ülkedeki menkul kıymetleri yabancı yatırımcılara pazarlayan uluslararası sermaye piyasa uzmanlarıdır. Ülkeye Finansman sağlarlar. İktisat ve işletmeyle birlikte muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarındaki yetenekleri, meslekleri açısından önemlidir. Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesiyle öne çıkan bu meslek gelecekte çok önemli olacak.

SPİKERLİK

Özel televizyon kanallarının çoğalmasıyla birlikte önem kazanan haber spikerliği, bugün gençler arasında en çok tercih edilen mesleklerden biri. Gelecekte de yenileri açılacak olan televizyon kanallarıyla haber spikerliği giderek popülaritesini artıracak.

ŞEHİR PLANLAYICISI

Nüfusun artmasıyla bir kaos haline gelen şehir yaşamı, etkinliklerin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını zorunlu kılıyor.

TIP MÜHENDİSLİĞİ

Tıp her zaman en popüler meslekler arasında yerini almıştır. Bazı buluşlar insanlara yarar sağladıkları gibi hayatı tehdit eden birtakım unsurları da beraberinde getirir. Örneğin nükleer santraller insanların kanser olmalarına ya da başka hastalıklara yakalanmalarına neden olabilmektedir. Tıp mühendisleri hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde rol oynar.

TÜM DEVRE TASARIM VE ÜRETİM UZMANLIĞI

Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümünde okuyanların üçüncü yılından sonra seçtikleri mikro elektronik bölümünde ‘tüm devre tasarımı ve iyon ekme tekniği’ konularında eğitim veriliyor. Mezunların TÜBİTAK ve üniversiteler dışında çalışma alanı kısıtlı. Ancak dünyada önü oldukça açık. Bu alanda eğitim alan Türk mühendisler yurt dışında cazip koşullarla çalışma imkânı buluyorlar.

ULUSLARARASI FİNANS

Bu sektörde uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin şekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Türkiye`de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Farklı ülkelerle profesyonel platformlarda sürdürülen ilişkiler uluslararası ilişkiler uzmanlarına duyulan ihtiyacı arttırıyor. Öğrencilere verilen yabancı dil eğitimleri de bu mesleği daha da ilgi çekici kılıyor. Bölümün mezunları çok uluslu şirketlerde çalışabilecekleri gibi, özel sektörde de kolaylıkla iş bulma imkânına sahipler.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Bu alandaki kişiler bankacılık, otomotiv telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıp sisteme entegre ederler. Özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bu alanda çalışanlar bilgisayar programlama sistem tasarımı, veri iletişimi, organizasyon, ekonomi pazarlama, finans gibi konularda eğitiliyorlar. Mezunlar, kuruluşların insan kaynakları, işletme ve bilgisayar, organizasyon, pazarlama ve finans hizmetlerinde üst kademede çalışabilirler.

Namık Kemal SEZEN

Turquality ve Yönetim Danışmanı

kemalsezen@outlook.com

www.kemalsezen.com