Eğitim Akademisi

Eğitim Akademisi

Firmalara Özel Şirket Eğitim Akademisi

Eğitim, çalışanın işini yapabilmesi için özel beceriler kazanarak performansını geliştirmesidir. Gelişim, eğitimden daha geneldir ve çalışanın gelişimine yönelik öğrenme fırsatlarını içerir. Gelişim çalışana daha az detaylı bilgi vermesine rağmen çalışanın gelecekteki kariyeri için kapsamlı bilgi sağlar. Kısaca, gelişim mikro değil, makro bir öğrenmedir. Eğitim kişinin mevcut işlerini yapabilmeleri için gerekli bilgileri kapsarken, gelişim kişiyi gelecekteki işlere hazırlar. Hem gelişimin hem de eğitimin amacı performans düşüklüklerini azaltmak ve üretkenlik oranını yükseltmektir.

Eğitim programları için atılacak ilk adım, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının sistematik ve tarafsız bir şekilde belirlenmesidir. Bu süreç, performans değerlendirme sonuçlarına bakılarak ve/veya personel yöneticisine danışılarak yapılabilir. Eğitim ihtiyaçları dört şekilde belirlenebilir.

1.Örgüt Bazında/Örgütsel İhtiyaçlar Analizi:

İşletmenin kısa yada uzun vadeli hedefleri ve bu hedefleri etkileyebilecek eğilimlerin belirlenmesidir.

2.Görev Bazında/ İş İhtiyaçlarının Analizi:

Her iş için yapılması istenen görevler hakkındaki bilginin belirlenmesi (iş tanımlaması) ve bu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yeteneklerin tanımlanması (iş kalifikasyonu) ve kabul edilebilir minimum standartların (performans değerlendirme) belirlenmesidir.

3.Kişisel İhtiyaçların Analizi:

Çalışanın performans düşüklüklerinin ve açıklıklarının belirlenmesidir. Bu da iki şekilde yapılabilir:

 • Çalışanın mevcut performansını, kabul edilebilir performans standardıyla karşılaştırarak,
 • Çalışanın istenilen her yetenek boyutundaki yeterliliği, her yetenek için gerekli olan yeterlilik seviyesi ile karşılaştırarak.

Kişisel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için birkaç farklı yaklaşım kullanılmaktadır:

 • Çıktı ölçümleri
 • Eğitim ihtiyaçlarını kişinin kendisinin belirlemesi
 • Tutum ölçümleri
 • Yeterlilik bazlı değerlendirmeler.

Yeterlilik bazlı değerlendirmeler de beş şekilde gerçekleştirilebilir:

 • Genel yeterlilik kategorileri geliştirerek
 • Özel yeterlilik kategorileri geliştirerek
 • Yeterlilik ölçme formları geliştirerek
 • Her çalışan için gelişim planı hazırlanarak
 • Çalışanın gelişimi değerlendirilerek yeni planlar geliştirerek

4.Demografik İhtiyaçlar Analizi:

Çalışanlar arasındaki belirli bir kesimin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir.

EĞİTİMLER

Yönetim Eğitimleri

Stratejik Yönetim Eğitimi

Yönetimde Takım Ruhu ve Motivasyon

Liderlik Eğitimi

Fasilitasyon Eğitimi

Performans Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Temel Yönetim Becerileri ve Yöneticilik Eğitimi

Değişim Yönetimi Eğitimi

Kriz Yönetimi Eğitimi

Uzmanlık Eğitimi

CRM Eğitimleri

CRM (Customer Relationship Management) Uzmanlık Eğitimi

CRM Segmentasyon Eğitimi

CRM Scorecard Eğitimi

CEM (Customer Experience Management) Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitimi

 

İnsan Kaynakları Eğitimleri

ERM (Employee Relationship Management) Eğitimi

Stratejik Eğitim Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Planlama Ve Uygulama Eğitimi

Eğitimcinin Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İnsan Kaynakları Performans Ölçüm Teknikleri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

 

Müşteri İlişkileri Eğitimleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Telefonla Müşteri İlişkileri Eğitimi

Şikayet Yönetimi Eğitimi

Müşteri Temas Noktaları Uzmanlığı Eğitimi

Müşterimin Sesiyim Eğitimi

 

Satış Eğitimleri

Satışta Çözüm Odaklılık

Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi

Satışın Formülü

Temel Satış Becerileri Eğitimi

İleri Satış Teknikleri

Stratejik Satış Yönetimi

Bayi Yönetimi Eğitimi

Telefonda Satış ve Müşteri Yönetimi

Satışta Hedef Odaklılık Eğitimi

Kilit Müşteri Yönetimi

 

Tedarik Zinciri Eğitimleri

Depo Yönetimi Eğitimi

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

 

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Eğitimleri

Stratejik Marka Yönetim Eğitimi

Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi

Kurumsal İletişim Eğitimi

Ürün ve Marka Yönetimi Eğitimi

Mobil Pazarlama Eğitimi

Dijital Pazarlama

Stratejik Araştırma Yönetimi Eğitimi

Pazarlama Planı Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Mobbing Farkındalık Eğitimi

Etkili, Güzel Konuşma Sanatı ve Beden Dili

Problem Çözme Teknikleri

Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü Kazanım Metodolojisi

İş Hayatında Sunum

Motivasyon ve Özgüven Kazanımı

E-posta Kullanımı

Raporlama Teknikleri Eğitimi

İnovasyon – Yaratıcılık ve Yenilikcilik Eğitimi

Etkin İletişim Eğitimi

Farkındalık Atölyesi

Kişisel ve Kurumsal Sınırlar

Temel İletişim Becerileri Eğitimi

Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Bireysel Yaşam Koçluk Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Profesyonel Yaşam Koçluk Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Kişisel İmaj ve Marka Eğitimi

Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi

İş yerinde Yetkinlik Eğitimi

88Db91015A82Cfea377A5D934F36C38C