CEO Arıyoruz…

CEO Arıyoruz…

CEO Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

ANA FONKSİYON Şirketin hedef ve politikalarını tanımlamak ve yönlendirmek.

 

Yetki ve Sorumlulukları

  1. Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak verecek en uygun organizasyon yapısını saptamak.
  2. Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda yeni ürün, hizmet ve pazarları tespit etmek.
  3. Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluk sağlamak.
  4. Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak.
  5. Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek ve teşvik etmek.
  6. Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları ve bütçeleri belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.
  7. Tüm şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunca denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak.

 

Yeterlilik

Eğitim :  – Lisans mezunu

Deneyim : – En az 10 yıl Gıda sektörü, toplam 20 yıl tecrübe

Bilgisayar Bilgisi : – MS Office (iyi seviyede)

Yabancı Dil: İngilizce (Advance)

Diğer :

– Liderlik vasfına sahip

– Karlılığa Odaklı ve Maliyet Muhasebesine hakim

– Çözüm üretebilen

– Askerlik hizmetini tamamlamış

– Bay

– Bakü/Azerbaycan’da ikamet edecek

 

Mail: ik@ahi.com.tr