Bütçe Nedir? Nasıl Planlanır?

Bütçe Nedir? Nasıl Planlanır?

İşletmenizin yeni yıl bütçesini planladınız mı? Yeni yıla girdiğimiz şu aylarda işletmeler yoğun bir çalışma içine girdiler. Biten yılın hesapları çıkarılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Yeni yıl için tahmini bütçe planları hazırlanıyor. İşletmeler için bütçe önemli bir enstrümandır. Bu enstrümanı en etkin biçimde kullanan, öne çıkar. Bütçesini iyi yapan işletmeler kontrolü elinde tutar, sürprizlere hazırlıklı olur, rakiplerini geride bırakır.

Tam da bütçe çalışmalarının hararetlendiği bu aylarda, “İşletmelerde Bütçe Yönetimi” kitabıyla, bütçe çalışmalarınızdan en yüksek verimi alabilirsiniz. Bütçe, işletmelerde satış, üretim ve finans gibi tüm birimlerin birbiriyle koordineli ve etkin çalışmasını sağlayan bir yönetim aracıdır. Etkin bir bütçe yönetimi şirketin amaç ve politikalarının belirlenmesinde, stratejik kararlar alınmasında, mali-finansal durumların değerlendirilmesinde büyük rol oynar. Bu bakımdan bütçeyi, işletmelerin göremediği ve karanlıkta kalmış noktaları aydınlatan bir yol göstericiye benzetebiliriz. Tüm bunlar işletmeler için modern bütçe yönetimini zorunlu kılmaktadır.

“İşletmelerde Bütçe Yönetimi” kitabıyla yöneticiler, bütçeyi en etkin biçimde kullanarak verimliliği ve kârlılığı nasıl artıracaklarını görecekler. Bu kitap işletmecilere, çevrenin oluşturduğu belirsizlik ve karmaşıklık zamanlarında karar vermelerinde; Ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü artırmalarında yardımcı ve yol gösterici olmak için hazırlandı.

Krizi aşmanın yolu geleceği planlayabilmektir. Ancak plan yapan şirketler, Türkiye ve Dünya’ da yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere ayak uydurabilir. Namık Kemal SEZEN, tarafından kaleme alınan İşletmelerde Bütçe Yönetimi adlı bu kitapta şirketlere, bütçelerini nasıl yönetecekleri konusunda yol gösteriliyor.

“İşletmeler bilgi işleyen sistemlerdir ve çevreye uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek için, değişen şartlara ilişkin bilgileri toplayıp değerlendirebilen bir yapıda olmak durumundadır. Çevresindeki değişime göre mali planlama yapmayan işletmelerin ayakta kalmaları zorlaşır.” diyen Namık Kemal SEZEN, bu durumun, işletmeleri bütçe hazırlama gerekliliğini ve kontrol edilirliğini belirtiyor.

Bu nedenledir ki; günümüzün en büyük ve başarılı işletmelerinin birçoğu, BÜTÇE’ yi, gerek yerel, gerekse küresel ekonomik istikrarsızlıklarda yol gösterecek en iyi metotlardan biri olarak nitelendiriyor. “Bütçeleme”, getirdiği yenilikle, muhasebe ve finans bilimi pratiğinde çığır açan bir yöntem ve bakış açısı olma özelliğiyle şirketler için vazgeçilmez bir unsur oluyor.

Eserde; stratejik planların ancak bütçenin yardımıyla hayata geçirildiğini, bütçenin, aldığınız kararların hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını; satıştan üretime, malzemeden yatırıma kadar tüm departmanlarınızı örgütlenmeye ve sistemli bir şekilde çalışmaya zorladığını; yararlı bir bütçe hazırlama çalışması için; çevrenin, işletmenin, politikaların, hedeflerin ve stratejilerin bütçe ile entegre bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

 1. İşletme Yönetimi,
 2. İşletme Bütçesi,
 3. Bütçelerin Oluşturulması,
 4. Bütçe Sonuç Tabloları,
 5. Bütçe Rasyoları,
 6. Bütçe Kontrolü ve Analizi,

Konularında altı bölümden oluşan kitap, işletmelere kılavuz olabilecek bir eserdir.

Dokumanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

Üyelerimize Özel Dosyalar

 • pdf
  Isletmelerde Butce Yonetimi
  1 MB
  DOWNLOAD
  2057 kez indirildi.