Tebliğler ve Mevzuatlar

Turquality UUE İle İlgili 15.11.2015 Tarihli Bakanlık Talimatı

Turquality UUE İle İlgili 15.11.2015 Tarihli Bakanlık Talimatı
SONUÇLANDIRILMAMIŞ ve hâlihazırda BEKLEYEN başvuruların aşağıda belirtilen talimatlar çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği tüm İhracatçı Birliklerine bildirilmiştir; Bilişim danışmanlığı kapsamında, donanım satın alınması desteklenmemekte olup, bu kapsamda donanıma ilişkin dış…

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği…

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği…
Değerli mükellefler, 2015 yılında uygulamaya geçen yeni bir teşvik hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Konuyu çok özetle şöyle anlatabilirim; 1-Patent veya faydalı model belgesine…

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ( 04 Haziran 2015 Perşembe )

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ( 04 Haziran 2015 Perşembe )
Değerli Üyelerimiz, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi hakkında 2012/4 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmasına, 02/06/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmesine ve aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri hakkında Karar”a ilişkin yazımız…

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik…

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik…
Kamu İhale Kurumunun (KİK) danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Kamu İhale Kurumunun (KİK) danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

5746 Sayili (Ar-Ge) Kanun

5746 Sayili (Ar-Ge) Kanun
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  10277  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİNDESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN  Kanun Numarası : 5746Kabul Tarihi : 28/2/2008Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Amaç ve kapsam MADDE…

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)
2008/2 Sayılı Tebliğ'i,Uygulama Usul ve Esasları'nıveEklerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Tasarım Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tasarım Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tasarım Desteği Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2008/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)'in yayınlandığı Resmi Gazeteyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…  …

Son Dakika… "2006/4 Sayılı Tebliğ (2014/2) Değişti"

Son Dakika… "2006/4 Sayılı Tebliğ (2014/2) Değişti"
Değerli Üyelerimiz, Son Yayınlanan Turquality tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Dakika… " 2010/6 Sayılı Tebliğ Değişti"

Son Dakika… " 2010/6 Sayılı Tebliğ Değişti"
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı……

2014/8 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

2014/8 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
2014/8 Sayılı Tebliğ'e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları dokümanını buradan indirebilirsiniz……

2014/8 Sayılı Tebliğ

2014/8 Sayılı Tebliğ
2014/8 Sayılı Tebliğ (Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar) dokümanını buradan indirebilirsiniz……

2014/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Esas ve Usulleri

2014/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Esas ve Usulleri
2014/4 Sayılı Tebliğ'e İlişkin Uygulama Esas ve Usulleri dokümanını buradan indirebilirsiniz……