Tebliğler ve Mevzuatlar

Yeni Teknopark Uygulama Yönetmeliği

Yeni Teknopark Uygulama Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yeni Yönetmelikle birlikte bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, Bakanlığın verdiği hizmetlerin elektronik ortamda başvurusunun alınıp yine elektronik ortamda sonuçlandırılması süreçleri tanımlanmış ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başvuru, yapım ve…

Yurtdışı Marka Satın Almaya Destek Getirildi…

Yurtdışı Marka Satın Almaya Destek Getirildi…
Ekonomi Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yapılan değişikliklerle yurtdışı marka satın almaya destek getirildiğini açıkladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğle, yurt dışı şirket alımında tebliğ kapsamında sağlanacak desteklerin açıklandığı bölümde “İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket” şeklindeki 9. maddenin başlığına, “Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka…

2016/6 Sayılı Tebliğ…

2016/6 Sayılı Tebliğ…
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteğinden Faydalanabilecek Şirketlerin Kapsamı Genişletildi!   2016/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“çerçevesinde, Türkiyede sınai ve ticari veya ticaret faaliyeti gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşları…

TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı…

TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı…
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması, bugünkü 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Aşağıdaki linkten resmi gazetede yayınlan tebliği indirebilirsiniz.  …

Kozmetik Yönetmeliği Değişiyor…

Kozmetik Yönetmeliği Değişiyor…
Kozmetik Firmalarının Dikkatine Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/237 ve 2017/238 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliğinde Ek III ve Ek VI’da değişiklik yapılacaktır. İlgililere önemle duyurulur. Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı…

Yeni Turquality Tebliği Yayınlandı…

Yeni Turquality Tebliği Yayınlandı…
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2), 01 Haziran 2017 tarih ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı…
24 Mart 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30017 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ…

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı…

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı…
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi Destek Amacı Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörlerin tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amaçlanmaktadır. Kimler Yararlanabilir?…

Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişletiliyor…

Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişletiliyor…
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda bağımsız denetime tabi olacak şirketler üç başlık altında ele alınmıştı: Tek başına veya bağlı…

6111 İstihdam Devlet Teşvikleri Uygulamaları

6111 İstihdam Devlet Teşvikleri Uygulamaları
6111 İstihdam Devlet Teşviklerinden Ciddi Paralar Kazanabilirsiniz…   Her 100 Şirketin 90’ının istihdam teşviklerinden tam olarak yararlanmadığını veya eksik yararlandığını ve bu nedenle…

TÜBİTAK Destek Programları Yönetmeliği Yayımlandı…

TÜBİTAK Destek Programları Yönetmeliği Yayımlandı…
Kamunun Ar-Ge temelli proje veya program bazlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulacak destek programlarına ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ar-Ge Temelli…

Pazara Giriş Engelleri

Pazara Giriş Engelleri
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Komitesi tarafından, hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Pazara Giriş Engelleri Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü…