Stratejik Planlama

Stratejik Marka Arama Konferansı Nedir?

Stratejik Marka Arama Konferansı Nedir?
Arama Konferansı, “ORTAK AKIL” Yaratmayı amaçlayan çok katılımlı bir Stratejik Planlama Metodolojisidir. Çok zengin ve şaşırtıcı bir konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 – 120 arasında iddia sahibini 2,5 – 3 gün süre ile bir araya getirir. Arama Konferansı,…

Stratejik Planlama Eğitimi Sunumu

Stratejik Planlama Eğitimi Sunumu
“STRATEJİK PLAN”   STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin…

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
5 Yıllık Stratejik (Yol Haritası) Plan: Kurumsal Değerlendirme Sürecinin önemli bir parçasıdır. Stratejik planlama ile Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, Paydaşlar belirlendikten sonra, zayıf ve kuvvetli yönler ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası…

Başarılı Bir İş Planı Hazırlama Kılavuzu

Başarılı Bir İş Planı Hazırlama Kılavuzu
İş yapmak için finansman bulmak bazen karanlıkta ebelemece oynamaya benzer. Çok büyük zaman ve enerji harcanmasına rağmen çoğunlukla finansörler ve iş adamları gerekli olan teması sağlayamaz.İş adamları ve şirket yöneticileri genel olarak çok meşguldür. Danışman veya muhasebecileri ile iş planı hazırlamak için uzun saatler harcarken günlük işlerinin arka plana itildiği…

Stratejik İş Planı Hazırlama Kılavuzu – Birimler Bazında

Stratejik İş Planı Hazırlama Kılavuzu – Birimler Bazında
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU“Stratejik Planlama” Kurumsal Değerlendirme Sürecinin önemli bir parçasıdır.Stratejik planlama ile; Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, Paydaşlar belirlendikten sonra, zayıf ve kuvvetli yönler ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler ortaya çıkarılmış olacaktır. Böylece Kurum olarak; KİMİZ? NEREDEYİZ?  Ve NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Sorularının cevabı verilmiş olacaktır. Belirlenecek Amaçlar…

Adım Adım Yıllık İş Planı Rehberi…

Adım Adım Yıllık İş Planı Rehberi…
Bu doküman, iş planı hazırlanması sırasında kullanılması önerilen çerçeveyi belirtmektedir. Bu doküman, hiç bir şekilde Şirket Yönetimi’nin iş planına ilişkin bilgi, muhakeme ve sezgilerini kullanmasını sınırlamak amacı taşımamaktadır.

Başarılı Bir Stratejik Planlama İçin Cevaplanması Gereken Önemli Sorular

Başarılı Bir Stratejik Planlama İçin Cevaplanması Gereken Önemli Sorular
Şirketinizi son dönemde etkileyen en önemli küresel gelişme nedir? Beklenmedik bir fırsat veya tehdit ortaya çıktı mı? Şirket stratejisi belirlenirken küresel fırsatlar dikkate alınıyor mu? Şirketinizin çalışanlar tarafından paylaşılan berrak bir hedefi var mı? Bu hedefe ulaşmak için çalışanlar görevlerini biliyor mu? Şirketiniz hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası' na…

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik Planlama Nedir?
Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder……

Strateji Oluşturmak…

Strateji Oluşturmak…
Strateji konusunda kafa yormanın şirketlerin kurumsallaşma çalışmasına en azından ERP kadar katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi nereden çıktı bu ERP diye düşünenlere ERP kelimesinin ‘Kurumsal Kaynak Planlaması’ olarak dilimize kazandırıldığını hatırlatmak isterim. ‘Kurum’ olabilmek için ister günlük ister 10 yıllık eylem planınızın kendi içinde tutarlı ve ‘bir yere doğru’ gitmek için…