Pazarlama, Müşteri & Ticaret Yönetimi

Pazarlama Satış Arasındaki Farklar…

Pazarlama Satış Arasındaki Farklar…
Dünyada ve Ülkemizde, Pazarlama ve Satış her alanda kullanılmaktadır. Her iki süreç birbirinden ne kadar ayrı olarak gözükse de, iki süreç birbirinin içine geçmiştir. Pazarlama ve satış arasındaki farkın çoğu zaman net olarak anlaşılamaması, “Pazarlamacı” kavramının kapı kapı dolaşıp bir şeyler…

Pazarlama Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?
Pazarlama Pazarlama Enstitüsüne ve Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımına göre  “Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması, yönetimi ve…

Pazarlama Planı Örneği

Pazarlama Planı Örneği
Pazarlama Pazarlama Enstitüsüne ve Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımına göre  “Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması, yönetimi ve…

Masraf Beyan Formu…

Masraf Beyan Formu…
Şirket personellerinizin şirket için yaptıkları masraflarınızı eksiksiz bir şekilde kayıt altına almak ve muhasebeleştirmek için “Masraf Beyan Formu” na ihtiyacınız olduğunuz düşünerek, kullanabileceğinizi düşündüğümüz form örneğini sizlerle paylaşıyoruz…  …

Müşteri Memnuniyeti Anketi…

Müşteri Memnuniyeti Anketi…
Müşteri memnuniyeti en kısa şekliyle, müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti bütün işletmeler için gereklidir. Müşterilerinizi memnun…

81 İl Sanayi Durum Raporu Açıklandı

81 İl Sanayi Durum Raporu Açıklandı
Sanayileşme, sosyo-ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan vazgeçilmez bir süreç olmakla birlikte, bilgi ve teknoloji toplumuna giden yolun da temel taşlarından biridir. Teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden yararlanarak yeni alanlar…

Pazara Giriş Engelleri

Pazara Giriş Engelleri
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Komitesi tarafından, hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Pazara Giriş Engelleri Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü…

Yıllık Pazarlama Planı Örneği 2014

Yıllık Pazarlama Planı Örneği 2014
Pazarlama planı, yeni bir ürünün ya da hizmetin tanıtılması ve pazarda alacağı model üzerine kuruludur. Potansiyel müşteriler çerçevesinde hazırlanır. Bu planı hazırlamadaki esas amaç, tüketicileri satın almaya ikna etmek ve bu süreçte izlenecek yol haritasını belirlemektir.Sektörde hali hazırda bulunan bir markanın yeni bir ürünü ya da hizmeti için hazırlanabilmekle birlikte,…