Kalite Yönetim Sistemleri

İç İletişim Prosedürü

İç İletişim Prosedürü
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ……………. şirket içi iletişim ile ilgili kural ve prensipleri belirlemek. 2. KAPSAM Bu prosedür, …………….’deki tüm iç iletişim faaliyetlerini kapsar. 3. SORUMLULUK VE YETKİLER Tüm birim yöneticileri 4. REFERANS DOKÜMANLAR 5. TANIMLAR Dokümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz….

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 bilgi güvenliğinin yönetimi için hazırlanmış özel bir standarttır. Sadece bilgisayarlar üzerinde bilgi oluşturan değil her ortamda ve her türlü bilgiyi korumak isteyen ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için uygulanabilir bir standart olması dolayısı ile kuruluşlar tarafından talep görmektedir.

ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi

ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi
NİÇİN ISO/TS 16949:2009, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarının global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma…

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
NİÇİN OHSAS 18001; kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltarak,…

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi
NİÇİN Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet, firmaların maliyete, zamanında teslime ve kalite konusuna verdikleri önemi artırmaktadır. Batı pazarlarında yapılan araştırmalara göre, imalat sanayinde nihai ürün maliyetinin ortalama %12’inin taşıma, depolama gibi lojistik maliyetlerine ilişkin olduğunu göstermektedir. Bu oran perakendecilik sektöründe %20’lerin üzerinde gerçekleşmekte olup değişik ürünlerde %50’ler seviyesine kadar çıkabilmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği
NİÇİN ISO 22000 insan tüketimine güvenli gıdalar sağlayabilmek için gıda zincirindeki bir organizasyonun gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına alabilme yeteneğini göstermede gerekli koşulları belirleyen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
NİÇİN ISO 14000; işletmelerin, uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Kirliliği azaltarak, atık ürünleri…

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi
NİÇİN Müşteri şikâyetleri, temel amaçları müşteri gereksinimlerini karşılamak olan ve bunda yetersiz kalan şirketler için birer “dikkat mesaj” niteliğindedir. Müşteri şikayetleri, kuruluşlara değer katacak şekilde hızlı ve az bir maliyetle ürünlerini, hizmet tarzını, pazara odaklanmasını geliştirmede yardımcı olan çok değerli geri bildirim mekanizmalarıdır. Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, şikayetleri bir…

ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi
NİÇİN Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir. Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek, Maliyetleri…