İnsan Kaynakları

CEO Arıyoruz…

CEO Arıyoruz…
CEO Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları ANA FONKSİYON Şirketin hedef ve politikalarını tanımlamak ve yönlendirmek.   Yetki ve Sorumlulukları Şirket faaliyetlerinin etkinlikle…

İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikaları
İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Günümüzde küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda etkilerini açık bir biçimde hissettirirken işletmelerin uluslararası pazarla bütünleşmesi kaçınılmaz olmuş, dışa açık büyüme önemini arttırmıştır. İşletmeler açısından ayakta kalabilmek “rekabet edebilmek” ile es anlamlı hale…

Kurumsal Şirket Politikaları

Kurumsal Şirket Politikaları
Kurumsal Şirket Politikaları Politika Nedir? Politika kavramı nedir? Politika genel anlamıyla siyaset ile eş anlama sahip olan bir terimdir. Devlet işlerini belirli bir amaca yönelik düzenli bir şekilde yürütmek için izlenilen yol…

Temel Değerler

Temel Değerler
Temel Değerler Nedir? Kendinize hiç, kararlarınızı neyin etkilediğini sordunuz mu? Neden bir durumu bir başka duruma tercih ediyorsunuz? Örnek olarak, neden şu an yaşadığınız yerde yaşıyorsunuz? Neden ilişkide olmayı ya da olmamayı seçiyorsunuz? Neden şu an birlikte olduğunuz kişiyi seçtiniz?…

İnsan Kaynakları Uzmanı Aranıyor…

İnsan Kaynakları Uzmanı Aranıyor…
Esenyurt / İSTANBUL loksayonundaki müşterimiz için İnsan Kaynakları Uzmanı arıyoruz.  GENEL NİTELİKLER Üniversitelerin tercihen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Psikoloji vb. bölümlerinden mezun, Personel ve özlük işleri dışındaki tüm insan kaynakları süreçlerinde (seçme yerleştirme, eğitim, ücret, performans, kariyer planlaması vs.) minimum 3 yıllık deneyime sahip, MS Office uygulamalarına hakim, Analitik düşünebilen ve iletişim becerileri…

Devlet Teşvikleri Uzmanı Aranıyor…

Devlet Teşvikleri Uzmanı Aranıyor…
İstanbul Avrupa yakasında bulunan önemli bir müşterimiz için “Devlet Teşvikleri Uzmanı Arıyoruz.”  GENEL NİTELİKLER Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Benzer…

Ahi Yönetim Danışmanlığı 2017 Yılı Eğitim Takvimi

Ahi Yönetim Danışmanlığı 2017 Yılı Eğitim Takvimi
EĞİTİM LİSTESİ   Turquality Yönetim Danışmanlığı Programı Süre: 12 Hafta Sonu – 24 Gün Program Bedeli: 7.500 ₺+kdv /Kişi   Turquality Uzmanlık Programı…

6111 İstihdam Devlet Teşvikleri Uygulamaları

6111 İstihdam Devlet Teşvikleri Uygulamaları
6111 İstihdam Devlet Teşviklerinden Ciddi Paralar Kazanabilirsiniz…   Her 100 Şirketin 90’ının istihdam teşviklerinden tam olarak yararlanmadığını veya eksik yararlandığını ve bu nedenle…

Turquality Danışmanı Yetiştirme Sertifika Programı

Turquality Danışmanı Yetiştirme Sertifika Programı
Amaç; Bu sertifika programı yeni Turquality Danışmanlarının yetişmesi, Turquality Danışmanlığı hizmetini gerçekleştirmeye başlamış meslek mensuplarının mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaları için AHİ tarafından geliştirilmiş olup, uzun zamandır AHİ tarafından gerçekleştirilmektedir.

5510 Sayılı Yasa Kapsamında SGK Primine Tabi ve Tabi Olmayan Kazançlar…

5510 Sayılı Yasa Kapsamında SGK Primine Tabi ve Tabi Olmayan Kazançlar…
Çalışma hayatında günlük / aylık ve yıllık kazançtan pek çok tutar SGK Primine tabi olmaktadır. Hangi tutarın SGK Primi kesileceği hangi tutarın SGK Primi kesilmeyeceği pek çok kez karıştırılmaktadır. SGK Priminin hesaplanması…

Yetkinlik Bazlı Mülakat – STAR Tekniği

Yetkinlik Bazlı Mülakat – STAR Tekniği
Yetkinlik bazlı mülakat-STAR Tekniği, işe alım konusunda birçok kurumun kullandığı bir yöntemdir. STAR kelimesi, ingilizce State (Durum), Task (Görev), Action (Davranış/Hareket), Result (Sonuç) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşur.  Doğru sonuçlara ulaşabilmek adına güzel bir uygulama olan bu tekniğin olumsuz yanları da…

Geleceğin Meslekleri

Geleceğin Meslekleri
Üniversiteye giriş sınavlarına girecek pek çok kişi için başarı elde edip iyi bir üniversitede öğrenim görme imkânını elde etmek çok önemlidir. Tabii bu esnada öğrenim göreceği üniversitede seçeceği meslek de günümüzde önem arz etmektedir. Öğrencilerin tercihlerindeki değişimlerin zamanın gerekliliklerine göre değişime…