Doküman Arşivi

Çalışana Yönelik Marka Eğitimi Sunumu…

Çalışana Yönelik Marka Eğitimi Sunumu…
Her iyi markanın hikâyesi ya uzun yıllara, ya çok iyi bir fikre, ya da çok mucizevi tesadüfe dayanır. Sonsuz bütçeler ile yapılan reklam kampanyaları, en iyi ajanslar ile çalışmak, nerede bir üst düzey medya yöneticisi varsa tanımak vs. asla tek başına…

Masraf Beyan Formu…

Masraf Beyan Formu…
Şirket personellerinizin şirket için yaptıkları masraflarınızı eksiksiz bir şekilde kayıt altına almak ve muhasebeleştirmek için “Masraf Beyan Formu” na ihtiyacınız olduğunuz düşünerek, kullanabileceğinizi düşündüğümüz form örneğini sizlerle paylaşıyoruz…  …

Müşteri Memnuniyeti Anketi…

Müşteri Memnuniyeti Anketi…
Müşteri memnuniyeti en kısa şekliyle, müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti bütün işletmeler için gereklidir. Müşterilerinizi memnun…

Bilgi Sistemleri Stratejileri Ve Aksiyon Planı…

Bilgi Sistemleri Stratejileri Ve Aksiyon Planı…
İşletme yönetiminde bilgi ve bilgi işlemeye olan gereksinim geçmişte bir rekabet aracı olarak pek ilgi görmemiştir. Günümüzde ise doğru, zamanlı ve yerinde bilgi işletmelere rekabette üstünlük sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, işletmenin çevresinden toplanan bilgileri belirli bir düzen içerisinde işletmeye aktararak ilgili kullanıcı…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…
AR-Ge Merkezi Tanımı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman…

Kurumsal Marka İletişim Planı…

Kurumsal Marka İletişim Planı…
Bir markayı tüketicilere anlatmanın, tüketicilerle iletişime geçmenin yolu artık neredeyse sayısızdır. İnternet ve akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. İletişim yöntemlerinin sayısı da artmıştır. Reklam, medyada görünürlük, internette bulunurluk, birebir tanıtım, sosyal paydaşlarla ilişkiler, marka yerleştirme, ağızdan ağıza tanıtım,…

Kurumsal Karne Performans Kriterleri Listesi…

Kurumsal Karne Performans Kriterleri Listesi…
Değişimin çok hızlandığı bir dönemden geçerken başarılı olan firmaların iyi plan yapan ve gelecek için akıllı tahminlerde bulunan firmalar olduğu görülmektedir. Başarılı firmalar düzenli olarak bulundukları ortamı değerlendirir, fırsat ve riskleri devamlı olarak takip eder, kendi yetkinlikleri doğrultusunda stratejilerini hayata geçirir…

İç İletişim Prosedürü Örneği…

İç İletişim Prosedürü Örneği…
İç iletişimi planlı programlı yapan, çalışanlara yönelik kampanyalar markalar geliştiren, iç iletişime yönelik araçlar bulup uygulayanlar bugün gerçekten fark yaratıyorlar. Başarıya giden ilk ve en önemli yol kendimiz ile yapmış olduğumuz iletişimdir. Başarıya ulaşmak isteyen bireyler, her şeyden önce iç iletişimini doğru bir şekilde kullanmalıdır. Yapmış olduğumuz iç iletişimimizin %77’si…

Stratejik Hedefler Tablosu…

Stratejik Hedefler Tablosu…
Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Stratejik Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması…

Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği…

Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği…
Pazarlama Etkinliğinize yönelik olarak her açıdan eksiksiz bir takip formuna mı ihtiyacınız var? Bu bölümümüzde örnek bir “Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği” sunuyoruz. Pazarlama faaliyetleri için arayışta olan, fakat tam olarak yazılı bir “Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği” bulunmayan firmalar için bu taslak örneğin bir kılavuz ve etkin bir bilgi…

İç İletişim Prosedürü

İç İletişim Prosedürü
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ……………. şirket içi iletişim ile ilgili kural ve prensipleri belirlemek. 2. KAPSAM Bu prosedür, …………….’deki tüm iç iletişim faaliyetlerini kapsar. 3. SORUMLULUK VE YETKİLER Tüm birim yöneticileri 4. REFERANS DOKÜMANLAR 5. TANIMLAR Dokümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz….

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 bilgi güvenliğinin yönetimi için hazırlanmış özel bir standarttır. Sadece bilgisayarlar üzerinde bilgi oluşturan değil her ortamda ve her türlü bilgiyi korumak isteyen ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için uygulanabilir bir standart olması dolayısı ile kuruluşlar tarafından talep görmektedir.