Bizden Haberler

Başarılı Bir İş Planı Hazırlama Kılavuzu

Başarılı Bir İş Planı Hazırlama Kılavuzu
İş yapmak için finansman bulmak bazen karanlıkta ebelemece oynamaya benzer. Çok büyük zaman ve enerji harcanmasına rağmen çoğunlukla finansörler ve iş adamları gerekli olan teması sağlayamaz.İş adamları ve şirket yöneticileri genel olarak çok meşguldür. Danışman veya muhasebecileri ile iş planı hazırlamak için uzun saatler harcarken günlük işlerinin arka plana itildiği…

Stratejik İş Planı Hazırlama Kılavuzu – Birimler Bazında

Stratejik İş Planı Hazırlama Kılavuzu – Birimler Bazında
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU“Stratejik Planlama” Kurumsal Değerlendirme Sürecinin önemli bir parçasıdır.Stratejik planlama ile; Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, Paydaşlar belirlendikten sonra, zayıf ve kuvvetli yönler ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler ortaya çıkarılmış olacaktır. Böylece Kurum olarak; KİMİZ? NEREDEYİZ?  Ve NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Sorularının cevabı verilmiş olacaktır. Belirlenecek Amaçlar…

Çalışana Yönelik Marka Eğitimi Sunumu

Çalışana Yönelik Marka Eğitimi Sunumu
Marka, pazarlama bileşenleri içerisinde ürüne verilen isim olarak yer almasına rağmen, günümüzde tüm işletmeyi temsil eden bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler mesajlarını markalar üzerinden taşımakta ve tüketiciler için marka bir üründen daha çok anlam ifade etmektedir. Marka adına oluşan bu atmosferden marka çalışanları da doğal olarak etkilenmektedir.Çalışanların markanın saygınlığı ve…

Yıllık Marka İletişim Planı

Yıllık Marka İletişim Planı
Bir markayı tüketicilere anlatmanın, tüketicilerle iletişime geçmenin yolu artık neredeyse sayısızdır. İnternet ve akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. İletişim yöntemlerinin sayısı da artmıştır. Reklam, medyada görünürlük, internette bulunurluk, birebir tanıtım, sosyal paydaşlarla ilişkiler, marka yerleştirme, ağızdan ağıza tanıtım, sosyal medyada konuşulurluk, marka deneyimi yaşatma, sosyal sorumluluk projeleri,…

Yıllık Pazarlama Planı Örneği 2014

Yıllık Pazarlama Planı Örneği 2014
Pazarlama planı, yeni bir ürünün ya da hizmetin tanıtılması ve pazarda alacağı model üzerine kuruludur. Potansiyel müşteriler çerçevesinde hazırlanır. Bu planı hazırlamadaki esas amaç, tüketicileri satın almaya ikna etmek ve bu süreçte izlenecek yol haritasını belirlemektir.Sektörde hali hazırda bulunan bir markanın yeni bir ürünü ya da hizmeti için hazırlanabilmekle birlikte,…

Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuatı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuatı
Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla; 10.01.2013 tarihli 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO Authorized Economic Operator) süreci başlatılmıştır.ABD, Avrupa Birliği…

Toplantı Kültürü Eğitimi Sunumu

Toplantı Kültürü Eğitimi Sunumu
Bu Sunum;Amaca yönelik, etkin, verimli toplantı tekniklerini kavramak ve toplantı kültürünü oluşturmak için düzenlenmiştir.

Karaman Logo’sunu Seçiyor…

Karaman Logo’sunu Seçiyor…
Lütfen Türk dilinin başkenti Karaman'a en uygun logoyu yada logoları seçiniz. http://karamanlogosunuseciyor.com/ …

Adım Adım Yıllık İş Planı Rehberi…

Adım Adım Yıllık İş Planı Rehberi…
Bu doküman, iş planı hazırlanması sırasında kullanılması önerilen çerçeveyi belirtmektedir. Bu doküman, hiç bir şekilde Şirket Yönetimi’nin iş planına ilişkin bilgi, muhakeme ve sezgilerini kullanmasını sınırlamak amacı taşımamaktadır.