Ar-Ge & Yeni Ürün & Tasarım

Yeni Teknopark Uygulama Yönetmeliği

Yeni Teknopark Uygulama Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yeni Yönetmelikle birlikte bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, Bakanlığın verdiği hizmetlerin elektronik ortamda başvurusunun alınıp yine elektronik ortamda sonuçlandırılması süreçleri tanımlanmış ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başvuru, yapım ve…

MG Gülçiçek Kimya Ar-Ge Merkezi Oldu…

MG Gülçiçek Kimya Ar-Ge Merkezi Oldu…
MG International Fragrance Company ile birlikte Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 472’ye Ulaştı. Kimya Sektöründe faaliyet gösteren MG  Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A. Ş.’ye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.   Türkiyede Sektörün bir numarası olan MG  Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A. Ş Turquality Projesi ile…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi…
AR-Ge Merkezi Tanımı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman…

Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği…

Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği…
Genel Bilgiler   Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik bir programdır. Program dâhilinde Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin fuarda tanıtımı, reklam ve…

Ar-Ge ’ye Kurumlar Vergisi Yok

Ar-Ge ’ye Kurumlar Vergisi Yok
Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Ar-Ge yapan akademisyenin kazanacağı vurgusu yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; “Üniversite hocalarının yaptığı Ar-Ge projelerinden elde ettikleri gelirden kurumlar vergisi alınmayacak. Yeni bir kanuni düzenleme yapıyoruz. Hocalarımızın Ar-Ge’den elde ettiği gelirin…

Yeni AR-GE Kanuna Göre Neler Değişecek?

Yeni AR-GE Kanuna Göre Neler Değişecek?
Yeni AR-GE Kanunu Çok Yüksek Katma Değerler Yaratıyor… 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5746 sayılı 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun' ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yönelik önemli teşvik ve destek unsurları getirilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse…

AR-GE Merkezi Nedir?

AR-GE Merkezi Nedir?
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak; ·Ar-Ge…