AR-GE Merkezi Nedir?

"

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak;

·Ar-Ge Merkezleri,
·Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve
·Teknogirişim Sermaye Desteği
 
ile ilgili işlemler T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Bugüne kadar;
163 işletme Ar-Ge Merkezi kurmak için başvurmuş,
134 işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.Bu işletmelerin;
Toplam Ar-Ge Personel sayısı 14.837,
İşletmeler tarafından yapılan Ar-Ge harcaması ise 4,80 milyar TL'dir…

Lütfen dokümanı indirip inceleyiniz…