5510 Sayılı Yasa Kapsamında SGK Primine Tabi ve Tabi Olmayan Kazançlar…

5510 Sayılı Yasa Kapsamında SGK Primine Tabi ve Tabi Olmayan Kazançlar…

Çalışma hayatında günlük / aylık ve yıllık kazançtan pek çok tutar SGK Primine tabi olmaktadır. Hangi tutarın SGK Primi kesileceği hangi tutarın SGK Primi kesilmeyeceği pek çok kez karıştırılmaktadır.

SGK Priminin hesaplanması çok teferruatlı ve hassas bir işlemdir. SGK Primin doğru hesaplanması hem ücretin çalışana doğru verilmesine hem de SGK Kurumuna doğru prim tahakkuk ettirilmesi önemlidir. SGK Müfettişleri denetimlerinde çok hassas bir şekilde Prim ödemeleri üzerinde durmakta ve derinlemesine incelemeler yapılmaktadır.

Bordro işlemleri yapıldığında dikkat edilmesi gereken SGK Primine Tabi Ücretler aşağıdaki gibidir.

 1. Asıl Ücret,
 2. Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri için ödenen ücretler,
 3. Fazla Mesai Ücreti,
 4. Ek Görev ücreti, çalışma ödeneği, hizmet zammı, meslek tazminatı, vb. iş karşılıklarında ödenen ücretler,
 5. 4857 Sayılı İş kanuna göre hak edilmiş ama kullandırılmamış Yıllık izin ve mazeret izin ücretleri, (Kullanılmamış Yıllık İzin ve Mazeret İzin ücretleri işten çıkışı sırasında ücret olarak ödenebilir.)
 6. SGK ‘dan geçici iş göremezlik ödeneği alanlara istirahatte bulundukları süre için işveren tarafından kendi isteğiyle veya toplu iş sözleşme gereği verilen ödemeler,
 7. Her türlü İkramiyeler,
 8. Her türlü Primler,
 9. Gece zammı ve vardiya primleri,
 10. Yol Parası, (Personelin evden işe gelip gitmesi için kişisel olarak ödenen Ücret)
 11. Tabii affet yardımı,
 12. Bayram Harçlığı,
 13. Sakatlık ve hastalık nedeniyle verilen tazminatlar,
 14. Askerlik yardımı,
 15. Sünnet yardımı,
 16. Yılbaşı parası,
 17. Belli bir hizmet yılını doldurup işten ayrılan çalışana verilen ödemeler,
 18. Kira, giyecek, yakacak vb. yardımlar,
 19. Huzur hakları (55510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi kapsamında olanlar),
 20. İzin harçlığı,
 21. Eğitim öğrenim yardımı,
 22. Seyyar görev tazminatı,
 23. Mali sorumluluk ödeneği,
 24. Özel hizmet tazminatı,
 25. İmza sorumluluğu tazminatı,
 26. Kreş ücreti,
 27. İş riski tazminatı,

SGK Primine tabi Ücretlerin yanında, SGK Primine Tabi Olmayan Ücretlerde de mevcuttur. Bunlar;

 1. Kıdem Tazminatı,
 2. İhbar tazminatı (Peşin ödendiğinde)
 3. Konut tahsisi (Ayni)
 4. Ulaşım (Toplu Servis)
 5. İşyerinde verilen yemek, içecek vb.
 6. Kasa Tazminatı,
 7. Avans Ücret,
 8. Ayakkabı ve elbise yardımı,
 9. Aile yardımı,
 10. Çocuk yardımı,
 11. Evlenme ve doğum yardımı,
 12. Ölüm yardımı (Anne, Baba, eş veya çocuğunun ölümünde verilen)
 13. Harcırahlar,
 14. Ayni yardımlar,
 15. Bireysel emeklilik sistemine ödenen ve Asgari Ücretin % 30 geçmeyen özel sağlık sigortası ödemeleri,
 16. 6772 Sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikramiyeler,

Yukarıda da anlaşılacağı üzere SGK Primine tabi ödemeler ve tabi olmayan ödemeler yapılabilmektedir.  Ayrımın yapılması ve çarşaf bordrolarda gösterilmesi gerekmektedir.

Halil Sanduvaç