2016/6 Sayılı Tebliğ…

2016/6 Sayılı Tebliğ…

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteğinden Faydalanabilecek Şirketlerin Kapsamı Genişletildi!

 

2016/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğçerçevesinde, Türkiyede sınai ve ticari veya ticaret faaliyeti gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşları üyelerinin; yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurtdışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmı, Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir. Söz konusu destek, Ekonomi Bakanlığının ihracata yönelik devlet yardımları kapsamındadır.

16 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete’de; 2018/1 Sayılı, Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
2018/1 Sayılı Tebliğ neticesinde;

  1. Daha önce; Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri ifade eden Kullanıcı şirket tanımı; Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Türk Ticaret Kanununun 124. Maddesinde belirtilen ticaret şirketleri (kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim, limited, kooperatif şirketleri) ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri olarak değiştirilmiştir (Madde 4/d RG-16/02/2018-30334).
  1. Destekten yararlanabilecek sınai ve ticari şirket tanımına; yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen ticaret şirketleri eklenmiştir (Madde 4/e RG-16/02/2018-30334).
  1. İlgili tebliğdeki ticari şirket tanımı; ticari faaliyette bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler olarak değiştirilmiştir (Madde 4/f RG-16/02/2018-30334).
  1. 2010/6 sayılı tebliğin 5. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Türkiye’deki ana şirket; kira giderlerinin desteklenmesi için doğrudan yurt dışında birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gereklidir. Yine aynı tebliğin 5. Maddesinin 5. Fıkrasında yapılan değişiklikle beraber; Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekeceği; ancak, iki şirket arasında daha önce ortaklık bulunmuyorsa yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmayacağı hükme bağlanmıştır (Madde 5/5 RG-16/02/2018-30334).
  1. 2010/6 Sayılı Tebliğin 6. Maddesinde yapılan değişiklikle; söz konusu maddeye 2. fıkra eklenmiş olup; yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile depolama hizmetlerine yönelik giderlerin % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destekleneceği belirtilmiştir (Madde 6/Ek2 RG-16/02/2018-30334).
  1. İlgili tebliğin 6. Maddesinde yapılan değişiklikle beraber, daha önce aynı maddenin 1. fıkrasında yer alan işbirliği kuruluşları; 2018/1 numaralı tebliğ kapsamında eklenen 3. fıkra ile ayrıştırılmıştır. İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar destekleneceği hükme bağlanmıştır (Madde 6/Ek3 RG-16/02/2018-30334).
  1. 2010/6 Sayılı Tebliğ kapsamında desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gereklidir. İlgili tebliğin 10. Maddesine eklenen 3. Fıkraya uyarınca, Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmeyecektir (Madde 10/Ek3 RG-16/02/2018-30334)

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ…